Thông báo

Từ 03:00 - 05:00 ngày 07/07/2016 Bảo trì ngắn Zing Speed

Để bão dưỡng và nâng cấp hệ thống máy chủ 2S phục vụ cho các tay đua đâm mê tốc độ, BQT sẽ tiến hành bảo trì máy chủ thời gian cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 03:00 - 05:00 ngày 07/07/2016.
  • Ảnh hưởng: Các tay đua sẽ không thể vào Game trong thời gian này.

BQT sẽ cố gắng hoàn tất công việc sớm để các tay đua có thể vào Game trải nghiệm. Rất mong các bạn thông cảm về sự bất tiện này.

Top