Thông báo

[Lưu Ý] 1/7 tiến hành Reset Coupon & TMM

Các bạn thân mến!

Hết hôm nay ngày 30/6/2015 2S sẽ tiến hành Reset toàn bộ số Coupon và Tiền May Mắn trong các nhân vật 2S. Sau khi Reset, 2 loại tiền tệ này sẽ trở về 0. Đây là một thông lệ của 2S cho nên rất mong các bạn thông cảm và hợp tác.

Hãy mau chóng sử dụng hết số Coupon và Tiền May Mắn mà các bạn hiện có trong hôm nay để tránh lãng phí nhé.

Nếu qua thời gian trên lượng Coupon & Tiền May Mắn trong tài khoản vẫn chưa được sử dụng sẽ mất đi. Một phần Coupon bị reset sẽ được chuyển thành điểm kinh nghiệm (EXP).

Top