Tìm kiếm tin tức

Thông báo

Chuỗi sự kiện chào mừng giỗ Tổ Hùng Vương

18-04-2013

C
ác Speeder thân mến,

Chào mừng giỗ Tổ Hùng Vương, Liên đoàn sẽ đem đến cho các Speeder của chúng ta những sự kiện " đỉnh của đỉnh" như: "Tặng 50% Zs Coin mừng giỗ Tổ", "x6 mừng giỗ Tổ", "Giảm giá VIP mừng giỗ Tổ", "Giao lưu hay - Rinh ngay xe S"!

Sự kiện "Tặng 50% Zs Coin mừng giỗ Tổ":

  • Sự kiện Tặng 50% Zs Coin mừng giỗ Tổ, chi tiết tại đây.
  • 00:00 ngày 19/04 - 23:59 ngày 21/04/2013.

Sự kiện "x6 mừng giỗ Tổ":

  • Sự kiện x6 mừng giỗ Tổ Hùng Vương, chi tiết tại đây.
  • 19/04 đến 21/04/2013.

Sự kiện "Giao lưu hay - Rinh ngay xe S":

  • Sự kiện "Giao lưu hay - Rinh ngay xe S" chi tiết tại đây.
  • 19/04 đến 21/04/2013.

Sự kiện "Giảm giá VIP mừng giỗ Tổ":

  • Sự kiện giảm giá VIP mừng giỗ Tổ, chi tiết tại đây.
  • 19/04 đến 21/04/2013.

VNG Tencent
Góp ý
X
X