Tìm kiếm tin tức

Hướng dẫn

Hướng dẫn mua VIP Zing Speed

01-12-2012

C

ác tay đua thân mến,

Cuối cùng thì tính năng -VIP- trong thành phố Zing Speed cũng được Liên Đoàn thử nghiệm thành công. Các cư dân thành phố đều có thể trở thành -VIP- !! Những quyền lợi -VIP- sẽ rất đặc biệt !!

Liên Đoàn xin được hướng dẫn các tay đua "trở thành VIP" trong vòng "nửa nốt nhạc" !

 

Bước 01: Vào trang http://vip.speed.zing.vn/

 

 

 

Bước 02: Đăng nhập nào.

 

 

 

Bước 03: Chọn mua VIP

 

 

Bước 04: Một tháng VIP đây.

 

 

 

Bước 05: Nếu chưa đủ xu để mua VIP, hãy chọn "Nạp Xu"

 

 

 

Bước 06: Tiến hành nạp xu nào.

 

 

Bước 07: Nào giờ thì vào game và xem "VIP" nhé !!

 

 

VNG Tencent
Góp ý
X
X