C


ác Speeer hãy cùng theo dõi bài hướng dẫn sau để có thể tham gia sự kiện dễ dàng hơn nhé.

 

Bước 01: Đăng nhập.


Bước 02: Xác nhận thông tin cá nhân nhé.


Bước 03: Nhận và đổi lần quay số.


Bước 04: Quay số nào


Bước 05: Lịch sử nhận giải