Giải thưởng Quay là Trúng tháng 12


iPhone 5S 16G


iPad mini Retina wifi 16G


Hàng triệu Zing Xu


Siêu xe S - Thần Kiếm -vĩnh viễn-

Coupon

Zing Xu

Siêu xe S - Xe chiến sương mù-vĩnh viễn-

Cánh Bão Táp- vĩnh viễn-
Quay là Trúng tháng 12
Cánh Bướm Băng - vĩnh viễn-
 
Pet Tuần Lộc-vĩnh viễn-
 

Cách thức trao giải:

  • Những giải thưởng như xe, vật phẩm, Coupon, Zing Xu sẽ được Liên đoàn trao trực tiếp vào tài khoản trong vòng 24 giờ.
  • Những giải thưởng như iPhone 5S 16G, Ipad mini Retina 16G sẽ được trao sau khi sự kiện kết thúc 20 ngày.
  • Nếu tay đua 2S nào không điền thông tin cá nhân để BTC liên hệ trao giải đồng nghĩa với tự ý bỏ giải và BTC sẽ không giải quyết khiếu nại.