Giải thưởng:


iPhone 5


iPad mini 16G wifi


Kart A - Renault - 07 ngày -


Kart S - Sứ Giả Của Gió - 07 ngày -


Pet Thỏ Robot vĩnh viễn


Cánh Băng Vũ - 07 ngày -


Hàng triệu Zing Xu

Zing Xu
10.000
5.000
2.000
1.000
500
100

Cùng hàng trăm nghìn Coupon và các vật phẩm khác đang chờ đón các tay đua 2S.

Cách thức trao giải:

  • Những giải thưởng như Zing Xu Liên đoàn sẽ trao sau khi sự kiện kết thúc 20 ngày.
  • Những giải thưởng như iPhone 5, iPad mini 16G wifi sẽ được trao sau khi sự kiện kết thúc 20 ngày.
  • Nếu tay đua 2S nào không điền thông tin cá nhân để BTC liên hệ trao giải đồng nghĩa với tự ý bỏ giải và BTC sẽ không giải quyết khiếu nại.